חיפוש

פריסות פנימיות

מערכת סלולארית תוך מבנית אשר בדרך כלל מיושמת עם מערכת distributed antenna system (DAS), הנה פתרון תקשורת אשר משמש להפצה של קליטה סלולארית של מפעיל סלולארי בתוך מבנה.

מערכת סלולארית תוך מבנית אשר בדרך כלל מיושמת עם מערכת distributed antenna system (DAS), הנה פתרון תקשורת אשר משמש להפצה של קליטה סלולארית של מפעיל סלולארי בתוך מבנה.
מאפשר קליטה בחניונים תת קרקעיים, בנינים גדולים וגבוהים בהם הציוד הסלולארי לא קולט את האתרים החיצוניים של מפעיל הסלולאר.
באזורים האלו הפריסה הפנימית תתחבר למגבר הדו כיווני (קליטה ושידור) החיצוני של המפעיל.
התדר שמגיע מהמגבר החיצוני של המפעיל מפוזר בתוך המבנה באמצעות כבל קואקסיאלי, כבל אופטי או כבל תקשורת אחר.
פריסת האנטנות בתוך המבנה מתוכננת לתת כיסוי מירבי לטובת שרות למשתמשים.
מערכת התוך מבנית אינה קוראת או משנה את המידע שעובר בתדר הרדיו אלא מגבירה את חדירת האות של תדרי השמע והדטה באזורים בהם האות המגיע חלש.
חיזוק חדירת האות בשיטה הזאת מאפשרת למשתמשים להשאר מחוברים בשיחה ובהעברת דטה.
הדרך הזאת גם משפרת את צריכת הזרם של המכשיר הסלולארי באזורים בהם הקליטה חלשה והמכשיר אמור היה לעבוד בעצמה חזקה יותר על מנת לקלוט/לשדר.
המערכת התוך מבנית אינה מאפשרת לצוטט לשיחות, הודעות או גלישה. כמו כן המערכת אינה יכולה לדווח אודות יישומים שבשימוש ואו סטטיסטיקה של שימוש כמו שניתן באתרים חיצוניים.
עם התפתחות התעשיה, רוב מפעילי הסלולאר מתקדמים לתמיכה בשרותי דור 3 ודור 4.
מערכת פריסה תוך מבנית תוכננה למענה לדור 2 ועשויה להוות בעיה בתמיכה בשירותים מתקדמים בגלל הצורך ברוחב פס רחב יותר ועצמת שידור/קליטה גבוהות יותר.
לטובת מענה תוך מבני יעיל לדורות המתקמים יותר יאלצו מפעילי הסלולאר לשדרג גם את הפריסות הפנימיות בהתאם.