חיפוש

תשתיות תקשורת

תשתית הינה השכבה הפיזית הבסיסית הנדרשת לתפעול בחברה או אירגון לטובת שירותים ומתקנים לתפקוד עצמאי וכלכלי.
התשתיות מוגדרות כמקור לחיבור אלמנטים שונים לטובת פיתוח.


המונח מתייחס למקור טכני שתומך בסביבה כמו כבישים, גשרים, אספקת מים, ביוב, רשתות חשמל, תקשורת ועוד.
תשתיות מוגדרות כ:"רכיבים הפיסיים של מערכות גומלין אשר מספקות סחורות ושירותים חיוניים כדי לאפשר לשפר ולתמוך בתנאי החיים החברתיים".
בהתבוננות פונקציונאלית, תשתיות מאפשרות את הייצור של סחורות ושרותים ביחד עם הפצתם לשווקים כולל שרותים בסיסיים כגון בתי ספר, בתי חולים ועוד.
לדוגמא, כבישים מאפשרים גישה נוחה להעברת חומרי גלם למפעלים.
במונחים צבאיים כשאר מדובר על תשתיות הכוונה היא לבניינים ומתקנים קבועים הנחוצים לתמיכה, הערכות והפעלה של כוחות.

תשתיות בתקשורת:

•    שרותי דואר כולל מתקני מיון
•    רשתות טלפוניה קוויות כולל מרכזיות
•    רשתות טלפוניה סלולארית
•    תחנות שידור של טלוויזיה ורדיו
•    רשתות טלוויזיה בכבלים
•    אינטרנט כולל כולל ספקי אינטרנט, חוות שרתים והציוד הרלוונטי
•    תקשורת לווינים
•    כבלים תת ימיים
•    רשתות תקשורת ממשלתיות וביטחוניות
•    רשתות הפצה אלקטרוניות