חיפוש

תקשורת לווינים

תקשורת לוויינם בנויה משליחת לוויינם מלאכותית לחלל אשר משמשים לטובת תקשורת.
לוויני תקשורת מתקדמים נמצאים במגוון מסלולים.


עבור שרות קבוע (point-to-point), הלוויינים משמשים כממסר לשרות מיקרוגל משלים לכבלי תקשורת.
הלוויינים נמצאים גם בשימוש של יישומים סלולאריים כמו תקשורת לספינות, כלי רכב,  מטוסים , מכשירים ניידים ושידורי רדיו וטלביזיה.
תקשורת סלולארית בדרך כלל מורכבת מהמערכות הבאות:
•    מטען תקשורת, בדרך כלל מורכב ממשדר, אנטנה ומערכות מיתוג
•    מנוע אשר מביא את הלווין למסלול הרצוי שלו
•    מערכת מעקב ויישור אשר משמשת לשמר את הלווין במסלול הרצוי שלו ביחד עם האנטנה שלו המכוונת לכיוון הרצוי
•    מערכת הספק אשר משמשת כמקור אנרגיה ללווין, בד"כ בנוייה מתאים סולאריים אשר טוענים את הסוללות של המערכת.
•    מערכות בקרה ושליטה של הלווין אשר מתקשרות עם מרכז הבקרה אשר מנטר ושולט בתחזוקה ובתפקוד הלווין.
רוחב הסרט הזמין של הלווין תלוי במספר המשדרים אשר קיימים בו.
כל שרות (טלוויזיה, רדיו או אינטרנט) דורש רוחב סרט שונה לטובת שידורו המחושב בהתאם.